Täckningslösningar

FÖR BEHOVSÄGARE

(som önskar bättre täckning eller eget nät)

  • Samfälligheter, skärgårdsföreningar m fl
  • Kommuner, samebyar, regioner, länder
  • Industrier (gruvor, skogsägare m fl)
  • Fastigheter

FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER

(som vill erbjuda mer täckning på ett kostnadseffektivt sätt)

  • Mobiloperatörer
  • FM radio
  • Public safety
  • LoRaWAN
  • Övriga