Nyheter

Sitemax Selects Clavister as Strategic Cyber Security Partner

21st November 2023 – Örnsköldsvik, Sweden – Clavister, a leader in European cyber security for mission-critical applications, and Sitemax, a leading player in next-generation wireless network infrastructure, announce that the companies have signed a new cooperation agreement. The agreement means that Clavister…

Sitemax utvidgar Sverige första off-grid fjällnät med ytterligare radiositer

Sitemax investerar i en utvidgning av vårt nuvarande off-grid fjällnät i Kiruna kommun med fler radiositer för täckning även i Gällivare kommuns fjällvärld. Utbyggnaden genomförs under vårvintern 2024 och omfattar sex ytterligare radiositer för täckning längs Kungsleden och andra prioriterade…

Sitemax har erhållit egna kommersiella frekvenstillstånd

Sitemax har erhållit kommersiella frekvenstillstånd på 1800- och 900 Mhz banden från Post- och telestyrelsen (PTS) för de mobilnät vi just nu etablerar i norrbottensfjällen. Eftersom tillstånden handlar om delad användning av frekvenser ur de nationella mobiloperatörernas s.k. blocktillstånd är…

Sveriges högsta mobilnät

Sitemax har just avslutat etapp 1 i etableringen av Sveriges första off-grid mobilnät i fjällmiljö. Nätet täcker hittills ca 5 mil av Kungsleden söder om Abisko (Abiskojaure till Sälka) samt omkringliggande områden viktiga för renskötseln. Nätet är för närvarande i…