Om Sitemax

Sitemax grundades för att etablera och driva infrastruktur för mobiltelefoni, FM radio, WiFi och andra nät på platser där täckningen behöver förbättras eller där traditionella nätverk inte är ekonomiskt motiverade.

Sitemax erbjuder nästa generations trådlösa nätverksinfrastruktur med högsta kapacitet, täckning och kostnadseffektivitet. Detta inkluderar infrastruktur med delad teknik såsom radio, avancerade antenner, transmission, strömförsörjning och underhållstjänster.

Sitemax nätverk är anpassade för att möta behoven hos alla mobiloperatörer, olika tekniker och hyresgäster. Med nästa generations radio-siter strävar vi mot att bli en attraktiv täckningspartner för såväl användare som tjänsteleverantörer.

Sitemax är partner till Nätägarna Sverige vars medlemmar kan nyttja Sitemax tjänster i sina nät.