Om Sitemax

Sitemax erbjuder täckning som tjänst (Coverage-as-a-Service) för mobiloperatörer, public safety, FM-radio och radiobaserat bredband i utmanande områden där täckningen behöver förbättras, eller där traditionell radioinfrastruktur inte är ekonomiskt motiverad.

För att kunna erbjuda denna täckning etablerar och driver Sitemax nästa generations trådlösa nätverksinfrastruktur, vilken medför högsta kapacitet, täckning och kostnadseffektivitet genom mer delad teknik inklusive radio, avancerade antennsystem, transmission, strömförsörjning och underhållstjänster.

Egen hållbar strömförsörjning i våra radio-siter baserad på sol, vind och bränsleceller är ofta en förutsättning för att klara av även de mest extrema miljöer där elnät och vägar saknas, samt för ökad robusthet i näten.

Sitemax nätverk och tjänster är anpassade för att möta behoven hos alla mobiloperatörer, olika tekniker och olika användares krav. Med nästa generations radioinfrastruktur strävar vi mot att bli en attraktiv täckningspartner för olika tjänsteleverantörer såväl som olika industriella användare.

Sitemax är medlem i Nätägarna Sverige vars övriga medlemmar också kan nyttja Sitemax tjänster.