Sitemax har erhållit egna kommersiella frekvenstillstånd

Sitemax har erhållit kommersiella frekvenstillstånd på 1800- och 900 Mhz banden från Post- och telestyrelsen (PTS) för de mobilnät vi just nu etablerar i norrbottensfjällen.

Eftersom tillstånden handlar om delad användning av frekvenser ur de nationella mobiloperatörernas s.k. blocktillstånd är beslutet helt unikt och det första i sitt slag i Sverige. Sitemax erbjuder de nationella mobiloperatörerna att nyttja dessa nät och leverera sina tjänster i dem så att deras abonnenter ska kunna nyttja täckningen.

Genom detta PTS-beslut öppnas möjligheten till täckning även för fler glesbygder och platser där de nationella operatörerna inte har möjlighet att etablera täckning med egen teknik. Sitemax ser fram emot att gå vidare med projektering och etablering av täckning i fler sådana områden både i fjällvärlden, i skärgårdar såväl som i inlandet där täckning saknas.