Sveriges högsta mobilnät

Sitemax har just avslutat etapp 1 i etableringen av Sveriges första off-grid mobilnät i fjällmiljö. Nätet täcker hittills ca 5 mil av Kungsleden söder om Abisko (Abiskojaure till Sälka) samt omkringliggande områden viktiga för renskötseln. Nätet är för närvarande i testdrift men planeras bli publikt innan sommaren 2023. Sitemax står för drift och underhåll av nätet i samarbete med Nätägarna. Under 2023 planeras nätet utvidgas söderut med fler nya siter inom Gällivare kommun.